x Tvorba stránky
PRIVATEZONE


Login:


Pass:


Prehľad nástrojov Google

 • Google Translator - Nástroj na jednoduchý preklad slov, viet, textov či celých webstránok. do množstva jazykov s možnosou audio prečítania textu.
 • Google Website Translator - Tlačidlo vložiteľné do stránky na jej jednoduchý preklad do iných jazykov.
 • Gmail - Emailová schránka a základ účtu na Google, s ktorým možno následne využívať desiatky Google služieb.
 • Google Drive - Používajte Word či Excel online, služba naviazaná na účet Google pre zdieľanie textových, tabuľkových a i. dokumentov medzi gmailmi či PC, na interaktívnu prácu viacerých ľudí naraz v tímoch a pod.
 • Google kalendár - Kalendár naviazaný na účet Google pre interaktívne plánovanie a pripomienkovanie, zdieľanie informácií a termínov medzi PC.
 • Google Reader - RSS čítačka, nástroj na snímanie denných noviniek z rôznych stránok na jednom mieste mimo týchto stránok.
 • Youtube - Nástroj a virálny marketingový kanál pre videoprezentovanie, zábavu a platené reklamy vo videách.
 • Blogger - Blogovací bezplatný redakčný systém pre webstránky od Googlu.
 • Google Dashboard - Prehľad všetkých dostupných služieb Google viazaných k mailovému účtu od Googlu (Gmail).
 • Google+ - Sociálna sie od spoločnosti Google, virálny kanál pre propagáciu, zdieľanie.
 • Google Hangouts - Nástroj naviazaný na úèet Google pre videokonferencie, vysielanie naživo, nahrávanie videa a uloženie priamo na Youtube.
 • Google Public Data - Množstvo ekodemografických údajov využiteľných aj pre marketing.
 • Google Movies - Stránka s globálnymi informáciami o vysielaní filmov v kinách v zadanom meste, príp. i filme.
 • Google News - Stránka s novinkami z vybratých periodík, tém, štátov. Naviazané na osobný účet Google s možnosou úpravy miery záujmu o témy odoberaných noviniek.
 • Google Images - Špecializované hľadanie informácií podľa obrázkov, farieb, tvarov, využiteľné i pre linkbuilding.
 • Google Flights - Vyhľadávací nástroj údajov o letoch, odletoch, letenkách a i. od Googlu.
 • Google Sites - Jednoduché, rýchle a výhodné vytvorenie štruktúry webstránok vlastnými silami naviazané na osobný Google účet.
 • Google Developers - Rozcestník nástrojov pre záujemcov o hlbšiu prácu s webmi a ich vývojom.
 • Google Advanced Search - Stránka, kde si možno nastavova presnejšie parametre vyhľadávania v Googli.
 • Google Books - Špecializované hľadanie kníh s možnosou ich stiahnutie v e-forme alebo objednania.
 • Google Blog Search - Špecializované vyhľadávanie na blogoch cez Google.
 • Google Patents - Špecializované vyhľadávanie v patentoch po celom svete.
 • Google Študovòa - Databáza množstva vedeckej literatúry pre študentov, vedcov či kohokoľvek.
 • Google Video Search - Špecializované vyhľadávanie vo videách pomocou Googlu.
 • Google Verejná doprava - Vyhľadávaè trasy, zastávok a cestovných poriadkov verejnej dopravy po celom svete s mapami.
 • Google Life photo archive - Špecializované vyhľadávanie historických fotografií z rôznych oblastí, rôznych osobností.
 • Panoramio - Databáza množstva nádherných fotografií z celého sveta, prepojené s úètom Google, Google Earth.
 • Picasa - Nástroj od Googlu na úpravu a ukladanie fotografií. Použiteľné pre Google+ a i.
 • Google Maps - Nástroj na hľadanie trasy, online atlas sveta, implementácia do webstránok.
 • Google Moon - Mapy Mesiaca, misie Apollo, prepojenie s Google Earth.
 • Google Mars - Mapy planéty Mars, prieskumné informácie, integrácia s Google Earth.
 • Google Sky - Mapy vesmíru, planét, galaxií, pre výuku či zábavu.
 • Google Map Maker - Možnosť podieľať sa na tvorbe a úpravách máp Google.
 • Google Galéria 3D - Modelovanie a 3D modely budov pre mapy Google a Google Earth po celom svete.
 • Google Transliterate - Nástroj na preklad latinky do azbuky, arabèiny, japonèiny a iných znakových systémov.
 • Google Alerts - Nástroj na automatizované upozorňovanie napr. formou emailu v prípade, že Google nájde v aktuálnych indexovaných správach tému èi slová, na ktorú chcete by upozornení. Využiteľné pre linkbuilding.
 • Google Apps Status - Prehľad výpadkov služieb Google.
 • Google History - Nástroj na evidenciu historických údajov o vašom hľadaní v službách Google.
 • Google Moderator - Nástroj na zakladanie diskusných skupín, okruhov cez Google.
 • Google Tasks - Rýchly správca úloh v úète Google.
 • Google Blog DIrectory - Rozcestník všetkých Google blogov pre odoberanie noviniek.
 • Google Bookmarks - Zoznam všetkých záložiek (napr. z Google Maps) užívate¾a úètov Google, ktoré kedy vytvoril.
 • Google Latitude - Možnosť lokalizácie podľa mobilu na Google Mapách.
 • Google Submit-URL - Formulárik na informovanie Googlu o novej stránke na zaindexovanie.
 • Feedburner - Jednoduchý generátor RSS feedov noviniek pre webstránky.
 • Google Webfonts - Množstvo rodín a druhov písmen a ich úprav pre stránky.
 • Google Trendy - Marketingový nástroj od Googlu zobrazujúci trend h¾adania zadaného slova pod¾a rôznych filtrov.
 • Google Webmaster Tools (GWT) - Jeden z najpoužívanejších nástrojov na správu webstránky a jej optimalizáciu pre vyhľadávače (hlavne Google).
 • Google Analytics - Jeden z najpoužívanejších bezplatných nástrojov na sledovanie návštevnosti stránok, správanie sa návštevníkov....
 • Google Adwords - Nástroj pre platenú reklamu v sieach Google, nástroje pre odhad návštevností a i.
 • Google Adsense - Nástroj pre monetizáciu plôch vlastných stránok pomocou reklám Google.
 • Google Finance - Prehľady a informácie sveta financií, trhy, kurzy, indexy, portfólia...
 • Google Currency Converter - Prevodník peňažných mien.
 • Google Peòaženka - Online platobný nástroj pre úhrady online, napr. za platené aplikácie na Adroid markete, Adwords a pod.
 • Google Reader Play - Prehľad RSS feedov v službe Reader trocha inak.
 • Google Skracovaè adries - Skracovač URL adries od Googlu.
 • Google Chrome for Mac - Verzia Google Chrome pre Macy.
 • Google Custom Search Engine - Možnosť umiestnenia vlastného vyhľadávacieho poľa Google do vlastných webstránok.
 • Google Gadgets - Rôzne Google gadgety vložiteľné do vlastných stránok.
 • Gadget Directions by Google Maps - Gadget umiestnite¾ný na stránku, najlepšie do kontaktov, vyhľadá cestu až k Vám do kancelárie od polohy hľadajúceho.
 • Google Ads- Display Network - Nástroj pre tvorbu obrázkových bannerov pre službu Google Adwords.
 • Google Ads - Ako inzerova v Googli a ako zarába na tejto inzercii?
 • Google Engage - Program pre agentúry a SEO špecialistov na pomoc ich zákazníkom v ceste k úspechu na internete.
 • Google Keep - Nástroj pre záznam vašich nápadov a myšlienok na platforme Android pre smart zariadenia od Googlu.
 • Web Speech API Demonstration - Nahovorte vo svojom jazyku obsah a textový prepis skopírujte kamkoľvek. Pravdaže ako inak s muchami v kvalite.
 • Google Places - Zlepšite svoju lokálnu propagáciu v Googli vïaka tomuto nástroju.
 • Android Developer - Chcete robi ako developer niečo pre Androidy? Základ je Android dobre pozna. Tú sú podstatné info.

Boli pre Vás tieto informácie prínosné?

Napíšte a vyriešte si nejasnosti

comments powered by Disqus


Autor Pavol Provazník
Ahoj, som Pavol Provazník, zaoberám sa už vyše 6 rokov internet marketingom a túto stránku som napísal aj pre Vás. Budem rád :-) za spätnú odozvu. Pridajte si ma na .

Sledujte najnovšie trendy na sieťach


Facebook návody Google+ návody Youtube návody Linkedin Skype komunikácia Napíšte mi
Používaním tejto stránky súhlasíte s ukladaním cookies na svojom zariadení.
© SmartLink, s.r.o. 2013-2016 | Ochrana údajov | Obchodné podmienky | Pavol Provazník | Partneri | Kontakty