x Tvorba stránky
PRIVATEZONE


Login:


Pass:


slovnik

Slovník internet marketingu

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


.htaccess
Je to skrytý konfiguračný súbor webových serverov Apache, PHP a ďalších modulov Apache, ktorý sa vkladá do adresára, kde sú webové stránky a tým všetky stránky v danom adresári i všetky podadresáre ovplyvňuje. Ním tak možno nastaviť formát zobrazovania URL adresy v prehliadači, blokovanie prístupu na stránku, zaheslovanie prístupu, presmerovanie stránok, pre SEO významné nastavovanie neduplicitných stránok a pod. Tým pádom je silný prvok technickej optimalizácie stránok pre internet marketing.

.NET (dot net, dotnet, ASP.NET, .NET framework)
Moderný framework pre písanie aplikácií od spoločnosti Microsoft s množstvom knihovní, neobmedzenosťou použitia programovacích jazykov C#, VB.NET a i.
Line


Access
Môže ísť o Microsoft Access, Internet Message Access Protocol (IMAP), Simple Object Access Protocol (SOAP).

Ad hoc („Pre tento účel“ dotaz, pre SQL)
V rámci SQL označuje jednorázové dotazy do databázy (pre ktoré netreba aplikačné rozhranie), možno ich vykonávať cez webové rozhranie k databáze napr. v phpMyAdmin.

Adult
Označenie pre obsah stránok pre dospelých (erotika, gambling) s potrebnou prevenciou pred deťmi.

AI (Artifical Intelligence)
Umelá inteligencia vytvorená človekom.

Affiliate program
Internet marketing sa skladá aj z affiliate spolupráce, ktorá je zameraná na využívanie podpory predaja formou partnerského programu. Takýto program má za účel pri nízkych vstupných nákladoch dosiahnuť výrazný propagačný efekt. Zjednodušene, ak partner privedie nového zákazníka alebo tržby, dostane z nich podiel, takže jeho snaha priamo determinuje jeho zárobok.

Alias
E-mailový alias, doménový alias, akoby ďalšie emailová adresa, ale je to len adresa, ktorá preposiela emaily na skutočný email.

Antispam (antispamový filter, program)
Program hodnotiaci podľa pravidiel a AI emaily ako spam, teda nevyžiadané, otravujúce emaily. Uľahčuje prácu s emailami, je súčasťou emailových účtov. Často paradoxne kvôli nemu treba hľadať niekedy nedojdené a očakávané emaily v spamovom koši.

Apache
Jeden z obľúbených free softwarov pre webové servery na OS Unix/Linux, FreeBSD i Windows.

ASP (Active Server Pages)
Technológia skriptovania na strane serveru spoločnosti Microsoft s využitím jazykov ako Javascript či VBScript.

Astroturfing
PR metóda vytvárania dojmu prirodzenej reakcie napr. na produkt v prostredí internetu, cieľová skupina má malú možnosť zistiť, že ide o komerčné reakcie a nie reakcie obyčajné, komentárové, bežných ľudí. Môže ísť o posielanie emailov "pseudo-čitateľmi" redakcii na konkrétne produkty, udalosti, webstránky, komentovanie "nezávislých" spotrebiteľov na fórach, písanie komentárov pod článkami a i.

ATL (Above The Line, nadlinková komunikácia)
Ide o formu marketingovej komunikácie s využitím masmédií ako tlač, rádia, televízie, internet a iné masové mienkotvorné prvky, so snahou budovať povedomie o značke pre čo najväčšie skupiny ľudí.

Audit webu (SEO audit)
Ide o nalýzu webu z hľadiska SEO (štruktúra, informácie webstránky, KWs) vnímania vyhľadávačov. Vo všeobecnosti je audit vlastne vytvorenie správy o stave webu z pohľadu predmetu auditu. Je to vstupná aktivita portfólia činností internet marketingu.

Authorship (Google autorstvo)
Ide o prepojenie webstránky s Google Plus profilom, pričom vyhľadávač Google si môže spojiť fotku z vášho GPlus profilu s webstránkou a vo výsledkoch vyhľadávania vedľa zmienky o vašej stránke pridávať túto fotku, čo je SEO prvok na zvýšenie zaujatia. Návod tu.

Line


B2B (Business To Business, podnik-podnik)
Vzťahy medzi obchodnými partnermi (dodávateľ - odberateľ), min. 2 obchodnými stranami pre napr. ďalší predaj.

B2C (Business To Consumer, podnik-zákazník)
Vzťahy medzi obchodníkom a koncovým spotrebiteľom (zákazníkom) s cieľom spotreby.

Backup
Zálohovanie.

Banner
Reklamný banner je oblasť o istej veľkosti v pixeloch, ktorá má za účel na svojej ploche formou grafiky (obrázka) a textu vykonať reklamný akt. Sú rôzne typy bannerov, od malých do obrovské (skyscrapery). Existuje i bannerová slepota, ktorá predstavuje isté negatívum pri využívaní tohto reklamného formátu, ktorý internet marketing tiež využíva.

Berkeley DB3
Databáza integrovateľná do aplikácií pre prácu s veľa klientmi a údajmi.

Bit (b)
Jednotka množstva informácie. 8b=1B (Byte), 1kB=1024B, 1MB=1024kB, 1GB=1024MB

Blog (weblog)
Druh stránky, kde sú spravidla uverejňované osobné názory na aktuálne dianie, príp. podnikový denník, odborné tematické články a s obľubou prevádzkované na redakčných systémoch ako WordPress, Joomla, Drupal a i. Relatívne silný nástroj internet marketingu, využiteľný aj na firemných stránkach.

Bookmark (Social bookmarking)
Ďalšia možnosť propagácie a zdieľania kvalitných článkov a stránok ako záložky na weboch a sociálnych sieťach a tým na ne propagačne poukázať. Medzi známe bookmarkery patria delicious.com, digg.com, reddit.com, taktiež „likovacie“ tlačítka sociálnych sietí (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Linkedin), zo slovenských napr. pozrisi.sk, vybrali.sme.sk, český linkuj.cz a i.

Bounce rate
Percentuálne vyjadrenie používané v internet marketingu najčastejšie na označenie podielu návštevníkov, ktorí navštívili len vstupnú stránku meraného webu a následne odišli z nej (nepokračovali na danej stránke v preklikávaní sa).

Brand
Označenie „značky“, ktorá sa v internet marketingu vyjadruje najčastejšie použitou grafikou, logami, CI, piár, prístupom a pod.

Brief (stručný dokument)
Stručné, krátke (A4), zhustené a požiadavky klienta obsahujúce zadanie pre agentúru o požadovaných komunikačných cieľoch, ktoré chce zadávateľ dosiahnuť.

Browser (prehliadač, www klient)
Vstup každého užívateľa internetu pri práci s webstránkami- Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer a i. Pre SEO marketéra predstavujú dilemu, lebo každá webstránka by sa mala zobrazovať rovnako v rôznych prehliadačoch, čo nie je vždy tak ľahké dosiahnuť. Preto treba stránky čo najviac štandardizovať, validovať.

BTL (Below The Line, podlinková komunikácia)
Ide o doplnkovú formu marketingovej komunikácie k ATL masovej reklamnej komunikácii formou podpory predaja, priameho marketingu, osobného predaja a i. s užšou cieľovou skupinou zákazníkov.

Line


CAPTCHA
Je to spôsob zabezpečenia pre overenie si, či zadáva údaje živá bytosť. Je známa ťažšie identifikovateľnými písmenami či číslicami napr. na konci vypĺňania rôznych formulárov a registrácií. Znižuje ale konverziu registrácií, lebo nie každý daný obrázok má chuť opisovať. Na druhú stranu, je výbornou prevenciou pred spamovými či škodlivými emailami, robotmi. Variantou zabezpečenia ku CAPTCHA je Double Opt-In Confirmation.

ccTLD (country code top-level domain)
Viac na TLD.

CGI (Common Gateway Interface)
Protokol na prepojenie webového servera a externých aplikácií (na ne delegované požiadavky).

CI (Corporate Identity, jednotná podniková prezentácia)
Strategický súhrn pravidiel fungovania podniku a jeho prezentácie navonok, ujednotená forma vystupovania prvkov podniku ako jednotného celku (účel, smerovanie, kultúra, dizajn, štýl správania, prostredie, komunikácia, webstránka...). Významný prvok pre vzťahy s verejnosťou, napomáha vytvoriť rýchlu identifikáciu podniku v mysli zákazníka. Internet marketing ho zahŕňa do každého svojho nástroja- emailu, webstránky, propagačných prvkov, videí a pod.

Cloud (cloud computing)
Služba ukladania údajov na vzdialených serveroch s možnosťou prístupu z akéhokoľvek miesta pomocou prehliadača a internetu alebo konkrétneho programu.

CMS (Content Management System)
Publikačný systém (aplikácia na serveri) starajúci sa o správu, vkladanie a editáciu webstránok a ich obsahu, používaný nielen IT laikmi (pre nedostatok znalostí tvorby HTML, CSS, PHP, nedostatok času a pod.)

Coldfusion (CF)
Skriptovací jazyk pre prácu s databázami.

Color depth
Farebná hĺbka.

Cookie (cookies, "koláčik"
Informácia uložená na lokálny počítač webovým serverom napr. pre identifikáciu užívateľa pri opakovaných návštevách alebo udržovanie relácie (session). Internet marketing využíva silu cookies hlavne pri affiliate marketingu.

Copywriter (textár)
Osoba tvoriaca zaujímavé (obsahom, štylistikou, vyvolanou emóciou) texty, reklamné články, inzeráty, tlačové správy či obsahy pre weby.

Copywriting
Internet marketingová aktivita zahrňujúca tvorbu textového obsahu. Má za cieľ vytvárať copywritermi zaujímavé, pútavé (vtipné, šokujúce, strategicky premyslené) textové obsahy stránok, emailov, s cieľom zaujať a docieliť požadovaný úkon zákazníkom, docieliť želaný efekt.

CRON
Plánovač úloh pre GNU/Linux na opakovanie úloh príkazmi v určenom čase.

Cross-selling (predaj krížom)
Technika navýšenia predaja (objednávky) zákazníka doporučeným doplnkovým tovarom.

CSS (Cascading Style Sheets, kaskádové štýly)
Jazyk pre zápis grafickej časti stránok (farby, vlastnosti písma a pod.), ide najčastejšie o kód v samostatnom súbore s koncovkou .css, na ktorý sa odkazuje z HTML a pod. kódu stránok. Tým ide o snahu odlíšiť zápis štruktúry a rozmiestnenia stránky (HTML) a popisu jej dizajnu (CSS).

CTR (Click Through Rate)
Ide o konverziu prekliku. Je to merná jednotka úspešnosti. Pre príklad, zaplatíte si reklamu na nejakej webstránke. Táto reklama sa ukáže 100 návštevníkom a kliknú na ňu 5 ľudia. Potom máte CTR=5/100=5%. Podobné konverzné ukazovatele si možno spraviť na čokoľvek, čo chceme sledovať (ciele). Napr. miera registrácií vs. návšteva stránky s registráciou, miera počtu objednávok k návštevnosti stránky z konkrétneho reklamného kanála a pod.

CTA (Call To Action)
Tzv. výzva na akciu. Ak chcete, aby návštevník napr. webstránky urobil niekde konkrétnu akciu, musíte ho na to vyzvať a to najlepšie akčnými slovesami- "Registrujte sa na..." alebo "Vyplňte tento formulár a zašleme vám prehľad o...".

Line


Databáza (DB)
Štruktúrované zoznamy s vlastnou logikou interaktivity s možnosťou zoraďovania či vyhľadávania dát. Pre prácu s nimi sa obvykle používa jazyk SQL a obľúbenou databázou pre webové aplikácie je MySQL. Základom efektívneho internet marketingu súčasnosti je využívanie databáz v oblasti od stránok po zoznamy emailov klientov.

Dedikovaný server (hosting)
Prenajatý, súkromne využívaný server pre prípad očakávanej vysokej návštevnosti, extra dátovej záťaže.

Developer (vývojár)
Programátor, vývojár.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Protokol na dynamické prideľovanie IP adries počítačom.

DNS server (Domain Name System server)
Technický prostriedok, ktorý registrátor domény poskytuje držiteľovi domény a zabezpečuje prevádzku sieťovej služby prekladu doménového mena na adresu IP. Pri zmene hostingu treba meniť isté druhy DNS záznamov (A, CNAME, MX, ...).

Doména, výber domény
Označenie väčšinou pre doménu druhého stupňa tvorenú z bezdiakritickej abecedy, čísel a pomlčiek stojacej pred koncovkou národnej domény (napr. tvorbastranky.sk).

Doména 2. úrovne
Je to súbor znakov pred TLD oddelený bodkou- napríklad v prípade tvorbastranky.sk je to súbor znakov "tvorbastranky", v SEO prípade by malo byť ošetrené používanie alternatívy s www prefixom (napr. www.tvorbastranky.sk).

Doména 3. stupňa
Napríklad admin.tvorbastranky.sk, www.tvorbastranky.sk a pod.

Doménový alias
Možnosť používania viacerých domén smerujúcich na jeden obsah stránok na serveri.

Double Opt-In Confirmation
Je to spôsob zabezpečenia, varianta ku CAPTCHA. Ide o algoritmus krokov, ktoré treba vykonať pri registrácii alebo odosielaní formulára zo stránky. Ak sa niekto registruje, musí počkať na potvrdzovací email o registrácii, v ktorom nájde odkaz, na ktorý musí kliknúť, aby tým overil, že zadaný mail je jeho a reálne funguje. Tým sa zabezpečuje to, aby neboli databázy registrovaných zbytočne preplnené neexistujúcimi adresami príp. adresami zadanými robotmi na spamovanie.

Download server
Server pre sťahovanie veľkých objemov videa, programov a iných dát.

DPI (Dots Per Inch, počet bodov na palec)
Ukazovateľ rozlíšenia hlavne v tlači, čím vyššia hodnota, tým jemnejší obraz.

Drag and drop
"Chyť a prenes" označenie pre užívateľsky jednoduchú natívnu prácu s rôznymi stránkami, administratívnymi rozhraniami a pod.

Dropshipping
Veľkoobchodný model predaja bez vlastných skladových zásob ale vlastnou administráciou.

Držiteľ domény
Fyzická alebo právnická osoba, na ktorú je registrovaná doména.

Line


Elektronický obchod (online obchod, internetový, elektronický obchod, e-shop)
Stránky pre nakupovanie produktov cez internet, tiež služby s tým súvisiace.

E-mailový alias
Možnosť viacej emailových adries (rôzne názvy pred @ a s rovnakých názvom za @) smerovať do jednej emailovej schránky, resp. do rôznych schránok.

ErrorDocument (Error Pages, HTTP chybové kódy)
Výpis chyby na webovom serveri Apache. Viac o nich pri "HTTP statusy". Sú i objektom SEO optimalizácie.

Expirácia domény
Ak majiteľ domény neobnoví vlastníctvo na doménu, doména sa stane voľnou.

Line


Facebook
Jedna z najznámejších sociálnych sietí na internete založená Markom Zuckerbergom identifikujúca sa najčastejšie písmenami FB a modrou farbou. Významný virálny a sociálny nástroj internet marketingu s možnosťou implementácie rôznych FB prvkov (Like tlačítko, komentáre, box fanúšikov) na stránku, platenej reklamy a aplikácií.

FAQ (Frequently Asked Questions)
"Často kladené otázky". Ide o sekciu webstránky, kde sú zosumarizované riešenia problémov alebo otázok zákazníkov nimi často kladené, tým sa odbremeňuje vyťaženie osobnej užívateľskej podpory, ide o jej určitý predstupeň, pasívnu podporu.

Farebná hĺbka (Color Depth)
Počet farieb (v bitoch) zobraziteľných zariadením (monitor, program a pod.). Napr. farebná hĺbka 24bit = 16,7 mil. farieb.

FireBird SQL
Ďalšia databázová alternatíva pre relačný databázový systém na Unix/Linux.

Firewall
Program na ochranu počítača pri jeho komunikácii so sieťou pred útokmi, blokovaním nastavených typov prichádzajúcich alebo odchádzajúcich požiadaviek.

FMCG (Fast Moving Consumer Goods, rýchloobrátkový tovar)
Ide napríklad o nápoje, potraviny, kozmetiku a iné produkty supermarketov.

Framework
Rozhranie.

FreeBSD
Otvorený operačný systém často používaný na webových serveroch.

Freehosting
Bezplatný hosting pre užívateľov webstránok prevažne 3. domény.

FTP (File Transport Protocol, File Transfer Protocol)
Protokol určený na prenos súborov medzi počítačmi, platformami, v lokálnej sieti, na internete, s použitím FTP klienta. Po zakúpení domény a hostingu stačí ním nahrať súbory stránky na server a webstránka na doméne sa začne zobrazovať.

Line


GD
Grafická knižnica pre PHP na prácu s grafickými súbormi.

Google Plus
Ďalšia z najznámejších sociálnych sietí identifikujúca sa označením G+.

Google Analytics
Nástroj internet marketingu na meranie návštevnosti, behavioristiky správania sa návštevníka na webstránke, meranie konverzií, kampaní, zdrojov návštevnosti a i. Jeho bezplatnosť z neho robí základný nástroj pre marketing každého majiteľa stránky.

Google Webmaster Tools
Nástroj internet marketingu poskytovaný spoločnosťou Google pre ľahšiu optimalizáciu, indexovanie a správu webstránok pre ich tvorcov.

gTLD (generic top-level domain)
Viac na TLD.

Guerilla marketing (partizánsky marketing, tvorca Jay Conrad Levinson)
Nekonvenčná, šokujúca, kontroverzná, vtipná, kreatívna, nízkonákladová či iná extravagantná forma internet marketingu s cieľom zapôsobiť, vyvolať emóciu a tým sa u zákazníka ľahšie zapamätať. Pri čo najnižších nákladoch dosiahnuť najvyššiu efektivitu. Smer prieniku využívania je badateľný od menších podnikov k väčším.

Line


Hardware (HW)
Fyzická časť počítača (monitor, disk, klávesnica, myš, tlačiareň, celá PC skriňa).

HDD (Hard Disk Drive)
Označenie pre pevný disk.

Hoax
Masovo šírená vymyslená poplašná správa alebo nepravdivá zaujímavosť šírená emailom, instant messagermi, sociálnymi sieťami a pod.

Hosting (webhosting)
Prenajatý diskový priestor na poskytovateľovom (providerovom) serveri.

HTML (Hypertext Markup Language)
Značkovací jazyk pre popis štruktúry (vzhľadu) webstránky interpretovaný prehliadačom. Práve táto interpretácia je často bodom záujmu optimalizácie webstránok. Základ každého internet marketéra.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
Protokol na prenos súborov (napr. www stránok) po sieti internet medzi klientom a serverom (napr. zákazníkom a poskytovateľom služby).

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL)
Zabezpečený HTTP.

HTTP Statusy
Zoznam HTTP statusov ako "informácií" o (ne)vykonateľnosti istého požiadavku (dôležitá úloha správnych nastavení i v rámci SEO), napr. pri hľadaní neexistujúcej webstránky sa nám vráti hláška v prehliadači (HTTP status, konkrétna stránka) o neexistencii danej webstránky:

200 Accepted- prijatie požiadavky serverom bez zpracovania odpovede
200 OK- prijatie požiadavky serverom a posielanie odpovede
206 Partial Content- odoslaný požiadavok serverom ešte nie je kompletná stránka 301 Moved Permanently- trvalé premiestnenie zdroja požadovanej informácie na iné miesto (URI)
302 Found- požadovaný zdroj je dočasne na inej adrese
304 Not Modified- nezmenený kontrolovaný zdroj
400 Bad Request- zlá (nevykonateľná) požiadavka na server
401 Unauthorized- neoverený klient, zobrazované napr. pri nesprávnom zadaní mena či hesla
403 Forbidden- znemožnenie prístupu k zdroju, napr. (pri správnom nastavení) do zložky webstránky, kde nie je indexový súbor a pod.
404 Not Found- nenájdenie zdroja, napr. pri zadaní neexistujúcej zadanej a hľadanej URL webstránky, vrátená hláška (webstránka) sa dá customizovať, čo je asi najčastejším resp. nutným predmetom záujmu SEO praktík
410 Gone- neznámy zdroj a neznáma adresa zdroja
500 Internal Server Error- nevykonanie požiadavku z dôvodu nejakej vnútornej chyby
503 Service Unavailable- nemožnosť uskutočnenia požiadavky z dôvodu údržby, preťaženia a pod.
505 HTTP Version Not Supported- verzia protokolu HTTP nie je podporovaná

HTTP status
100 Continue- informovanie klienta serverom o prijatí začiatku požiadavku s čakaním na jeho koniec

HUB
Zariadenie na spojenie počítačov so sieťou a posielanie všetkých dát všetkým počítačom.

Line


Chybové hlášky (chybové kódy)
Viac pri "HTTP statusy" alebo "ErrorDocument".

Line


IANA (Internet Assigned Numbers Authority)
Medzinárodná organizácia spravujúca TLD.

ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
Nezisková organizácia založená v roku 1998 v Kalifornii ako koordinačné centrum pre internet, základom je zabezpečenie Internet Domain Name System (IDNS)- systém umožňujúci budovanie hierarchie doménových mien od najvyššej úrovne (top level domain names- TLD).

ICT (Information and Communication Technology)
Informačná a komunikačná technológia.

IDN
Označuje doménové názvy obsahujúce znaky národnej abecedy.

IETF (Internet Engineering Task Force)
Organizácia na rozvoj internetu a definovanie štandardov vydávajúca normy RFC.

IIS (Internet Information Server)
Software pre webový server spoločnosti Microsoft.

IM (Instant Messager)
Komunikátory na živý chat, live písomnú komunikáciu (ICQ, GTalk, Skype...).

IMAP (Internet Message Access Protocol)
Protokol pre prístup a správu e-mailov na serveri.

Inbound marketing
Súhrn nástrojov internet marketingu ako SEO, odkazy, blog, diskusia, video, podcast, PR správy, recenzie, sociálne siete, email marketng, infografiky, webináre, so zámerom bezplatne upútať obsahom na zaujímavých miestach. Ako partnerská forma k tejto vystupuje outbound marketing.

IP (Internet Protocol)
Protokol na prenos dát medzi počítačmi.

IP adresa
Jedinečná adresa každého uzla v TCP/IP sieťach (aj internet). Každá webstránka má svoj názov pre lepšiu zapamätateľnosť, v skutočnosti sa identifikuje podľa číselnej hodnoty prekladanej z názvu DNS serverom. Pri IPv4 ide o kombinácie štyroch 8bitových čísiel (0-255), pre ich vyčerpanosť existujú už aj IPv6.

Line


Java
Programovací jazyk (technológia) od spoločnosti Sun využívaná hlavne pre webové aplikácie.

JavaScript (JSP, JS)
Jazyk umožňujúci na webstránkach dynamické efekty, kontroly vyplnenia formulárov a pod.

Line


Katalógy
Katalóg je druh webstránky, kde možno zaraďovať poväčšine zadarmo odkazy na iné stránky do tematických oddielov. Tým sa stávajú katalógy dobrou príležitosťou na získanie prvotného linkjuicu v rámci linkbuildingu, tým SEO a tým efektívnosti internet marketingu vo vyhľadávačoch.

Keyword (KW, kľúčové slovo)
Kľúčové slovo je základný prvok informácie na internete a základ pre každý internet marketing pred samotnou jeho realizáciou. Všetky technické prvky ako roboti vyhľadávačov či aj živí ľudia sa nimi riadia a orientujú. Pri hľadaní akejkoľvek informácie na internete sa niekde zadáva hľadaný výraz a ten predstavuje kľúčové slová, ktoré sú základným nástrojom internetového marketingu.

Keyword research
Výskum kľúčových slov pre použitie na webstránke za účelom vplyvu na ľudí a vyhľadávače. Ide o dôležitú aktivitu pred tvorbou webstránky.

Know-how
Nehmotné aktívum či vedomosť, ako niečo uskutočňovať. Niečo nehmotné, čo vytvára pridanú hodnotu.

Konverzný pomer (Conversion Rate)
Počet vykonaných akcií / počet návštev na webstránke x 100. Ukazovateľ najčastejšie pojmovo používaný v internetovom marketingu, vyjadrujúci pomer počtu návštevníkov vykonajúcich nejakú akciu (registrácia, odber newslettera, návšteva substránky a pod.) a počtu návštevníkov webstránky, čím sa stávajú zákazníkmi, fanúšikmi, opakovanými záujemcami o informácie a pod. Konverzný pomer sa pravdaže môže týkať i iných vstupných premenných.

Line


Landing page
Internet marketing ju definuje ako „Pristávaciu“ stránku z konrétnej reklamy, akcie, kde sú cielení zákazníci za určitým konečným cieľom (registrácia, predaj) a meria sa na nej nejaká konverzia, A/B testovanie a pod.

Linkbaiting
Pasívna forma linkbuildingu, získavanie spätných odkazov bez priameho oslovenia subjektu, vytváranie napr. kvalitného obsahu, ktorý odkazujú potom ľudia na sociálnych sieťach z vlastnej vôle.

Linkbuilding
Súbor aktivít marketingu na internete s cieľom budovať sieť odkazov v rámci webu alebo medzi webstránkami. Vďaka nim vyhľadávače zisťujú zameranie webstránok a kvalitu stránok, vďaka čomu ich aj zoraďujú vo výsledkoch vyhľadávania. Preto je táto aktivita nutná súčasť SEO.

Linkearning
Relatívne mladý pojem súvisiaci s premenou linkbuildingu na linkearning- akési zaslúženie si získania odkazu likovaním, sharovaním na sociálnych sieťach alebo citovaním na iných weboch.

Linux
Otvorený operačný systém podľa vzoru UNIXu, často používaný na webových serveroch.

Logy serveru
V čase zaznamenané všetky pokusy o prístupy na webstránky a HTTP stavové kódy ako ich výsledky.

Line


Maillist
Zoznam e-mailových adries na hromadné zasielanie napr. newsletterov.

Managed server
Služba prenajatia serveru (dedikovaný server) so správou nainštalovaného softwaru.

Marketing
Veda, zároveň súbor mnohých aktivít marketéra s cieľom dosiahnuť zisk uspokojením zákazníka pomocou marketingového mixu. Internet marketing je jeho nevyhnutná zložka v súčasnosti.

Marketingový mix
Predstavuje základné nástroje realizačnej fázy marketingu a zahŕňa tvorbu produktu, ceny, distribúcie a propagácie. Rozšírený mix zahŕňa ďalej hlavne v oblasti služieb i prostredie, procesy, služby zákazníkom a prvok ľudia.

MDA (Most demanded action)
Internet marketing MDA označuje ako najviac očakávanú akciu. Dôležité je meranie jej konverzie- úspešnosti. Môže ísť o stiahnutie, vyplnenie formulára, registráciu, vytvorenie virálnej vlny, spôsob druhu chovania a i. Môže ísť o primárnu úspešnosť (100 ľudí to videlo a 20 na to kliklo- úspešnosť = 20/100 = 0,2 = 20%) alebo sekundárnu úspešnosť (20 ľudí kliklo a 5 ľudí si objednalo- úspešnosť = 5/20 = 0,25 = 25%) či celková (5/100=0,05=5%). Následne možno napr. určiť cenu na získanie zákazníka (ak je za kliknutie cena 1€, tak 20 návštev čiže kliknutí = 20€ a získali sme 5 nákupov, čiže 20€/5= 4€). Sme rentabilný, ak nákup 1 zákazníka bol väčší než 4€.

Meta dáta (description, keywords a iné)
Štruktúrované dáta s jasným účelom informácie v nich obsiahnutej pre technické nástroje na internete. V internet marketingu sú v rámci webstránok známe meta popisky umiestnené v oblasti hlavičky (head).

Microsoft Access
Ide o program v rámci balíka MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access...) pre prácu s databázami.

mod_rewrite
Súbor pravidiel na prepisovanie URL. Využitie v SEO pri prepisovaní dynamických URL na jednoduché tvary URL.

MSDE (Microsoft Data Engine)
Relačná databáza MS SQL.

MS SQL (Microsoft SQL Server)
Databázový systém vyvinutý Microsoftom.

MySQL
Slobodný (open source) relačný databázový systém, implementovaný vo viacerých programovacích jazykoch ako PHP, C++ a i. Práca s MySQL databázou je realizovaná dotazmi. Je obľúbeným stavebným prostredím redakčných systémov Wordpress, Joomla a i.

Line


Newsletter
Prevažne e-mailom zasielaná informácia o nových produktoch, (ne)pravideľne zasielaná vyžiadaná pošta po registrácii e-mailovej adresy na nejakej stránke na odber noviniek z webstránky. Významný propagačný nástroj pre stálych zákazníkov. Je to nástroj email marketingu.

Line


Organika (organické vyhľadávanie, výsledky)
Skratka pre organické vyhľadávanie či výsledky vo vyhľadávačoch. Ide o neplatené výsledky vyhľadávania zoraďované podľa istých algoritmov. Je to časť SERPu s prirodzenými výsledkami.

ORM (Online reputation management)
Činnosti na odstránenie alebo vytváranie dobrého mena na internete cez neutralizáciu negatívnych komentárov, informácií a ich tvorcov, vytváranie vzťahov s vlastníkmi médií a pod.

Outbound marketing
Internet marketing sa skladá aj z tohto "marketingu", ktorý má za cieľ upútať potenciálneho zákazníka platenými reklamnými prvkami. Ako protipól či lacnejšia paralela je inbound marketing.

Outsourcing
Čerpanie niečoho "zvonka", prenajatie si komplexných služieb, náhrada vlastného výkonu služby za kúpenie tohto výkonu od iného subjektu (napr. zabezpečenie emailových schránok Googlom, serverov providerom a pod.

Line


PageRank
Metrika, hodnota vyvinutá spoločnosťou Google, ktorá udáva hypotetickú hodnotu každej webstránky na stupnici od 0 (najnižšia) po 10 (najvyššia). V súčasnosti sa preceňuje laikmi ale i paradoxne podceňuje odborníkmi, lebo ide o metriku nie pravideľne a často globálne prepočítavanú podľa algoritmu Googlu. Základom merania kvality stránky je skôr to, či je indexovaná vo vyhľadávačoch a či sú na nej sľúbené informácie.

Panda
Google ako vyhľadávač hodnotí webstránky a následne ich zoradené ponúka ľuďom, ktorí hľadajú stránky zadaním hľadaného dotazu do Google vyhľadávača. Zoradenie stránok závisí od ohodnotenia webstránok a to sa vykonáva pomocou hodnotiaceho algoritmu (know-how Google), ktorý hodnotí on-page a off-page faktory webstránok. Panda (alebo Farmers- najviac negatívne zasahuje tzv. obsahové farmy- webstránky s duplicitným obsahom) je update tohto algoritmu, resp. ide o algoritmus označujúci zlé weby a je posudzovaný hlavným fulltextovým Google algoritmom ako ďalší z dôležitých parametrov (je ich vraj vyše 200) hodnotenia stránky. Panda začala éru zvyšovania kvality vyhľadávania v Googli. Nakoľko každá jeho zmena môže výrazne ovplyvniť množstvo stránok, tým pozícií v SERPoch, tým návštevnosť a potom tržby podnikov, venuje mu SEO komunita po celom svete veľkú pozornosť. Najväčšia zmena sa týkala obsahového neoriginálneho spamu, preto tým najviac utrpeli PR stránky a katalógy.

Parkovanie domény (parking)
Ak sa kúpená doména zatiaľ nevyužíva majiteľom a je len smerovaná na poskytovateľa webhostingu.

Perl
Skryptovací jazyk výkonný pre textové operácie.

Philip Kotler
Svetový marketingový guru, profesor, marketingový poradca a autor množstva kníh, učebníc a článkov sprehľadňujúcich svet marketingu (Marketing podľa Kotlera, Moderný marketing, Marketing v pohybe a i.).

PHP
Skriptovací jazyk s dobrou podporou a výkonnými úkonmi.

Platforma (pri hostingu)
Operačný systém pre prevádzkovanie hostingu. Používané sú 2 základné typy- OS založený na unixe (Unix, Linux, s využitím voľne dostupných programov PHP, MySQL, PostreSQL) s väčšinou používaným webovým serverom Apache alebo na Microsoft Windows (s aplikáciami ASP, .NET, databázovými systémami MSSQL, MSDE, Access).

POP (Post Office Protocol)
Protokol (súbor pravidiel) na prijímanie e-mailovej pošty zo vzdialeného mailservera cez TCP/IP (sťahovanie pošty z mailboxu).

Pop-up Window (vyskakovacie okno)
Neduh bannerovej a inej nevhodnej reklamy, nevyžiadané vyskakovanie okien, bannerov, nevhodné v rámci SEO.

PostgreSQL
Po MySQL ďalšia obľúbená open source databáza.

PPC (Pay Per Click)
Platený systém odkazov a reklám vo vyhľadávačoch a pod., kde je za kliknutie platená resp. inkasovaná finančná čiastka.

PPI (Pixels per Inch)
Množstvo pixelov na palec. Vyjadrenie jemnosti zobrazovacieho zariadenia.

PR (Public Relations, piár, vzťahy s verejnosťou)
Ďalší základný nástroj prvku komunikácia v marketingu. Jeho cieľom je dlhodobá starostlivosť o zákazníka resp. voči nemu. Často sa skratka PR zamieňa za metriku PageRank (PR).

Presmerovanie (forwarding)
Presmerovanie emailu alebo domény (alebo konkrétnej stránky). V prípade emailu ide o presmerovanie pošty z konkrétnej e-mailovej adresy na inú e-mailovú adresu (výhodné pre zjednotenie výstupov svojich bývalých rôznych e-mailových kont do jedného) a v prípade domény alebo stránky ide o načítanie inej URL adresy, než aká bola zadaná pre načítanie (výhodné napr. pre smerovanie starého, ale známeho názvu domény, na novú doménu).

Protokoly
Viac pri IMAP, POP3, SMTP, HTTP, FTP, SOAP, SNMP, DHCP...

Provider
Poskytovateľ hostingu.

px (pixel)
Základná jednotka rozlíšenia zorazovacej jednotky. Používaná v grafike.

Python
Programovací jazyk.

Line


Line


Redakčný systém
Súbor ľahko nainštalovateľných súborov najčastejšie pre blogovací typ stránok. S obľubou používaný medzi používateľmi internetu neovládajúcimi tvorbu stránok pomocou HTML, CSS, PHP a pod. Stačí nainštalovať na server podľa návodu balík súborov a písať články a obsahy stránky cez user-friendly administratívne rozhranie bez znalosti už spomenutých jazykov. Je to silný nástroj automatizácie a outsourcingu nástrojov pre internet marketing.

Responzívny dizajn webstránky
Ak si otvoríte vašu webstránku napr. na notebooku a na smartfóne/tablete, možno zistíte, že sa vám stránka zobrazuje na každom zobrazení inak a prehľadne alebo rovnako a na napr. smartfóne musíte zväčšovať písmo. Asi sa zhodneme, že automatické prispôsobenie prvkov stránky a veľkosti písma je príjemnejšie. A to je práve responzívnosť dizajnu stránky- prispôsobiteľnosť rozlíšeniu obrazovky. Stačí úprava CSS súboru stránky pre úpravu dizajnu.

RFC (Request For Comments)
Normy fungovania väčšiny služieb počítačových sietí (spravuje The Internet Engineering Task Force- IETF).

Rich snippets (mikroformáty, mikrodáta, RDFa a zvýrazňovač dát)
Ide o označenie časti textu v kóde stránky (praktika SEO), ktorý je niečim dôležitý. Takto sa označujú tzv. štrukturované úryvky, ktoré vyhľadávače spracujú a zobrazujú pri výsledkoch vyhľadávania, čím sa daný výsledok obohatí o ďalšie odkazy na stránku. Google preto podporuje označovanie takýchto úryvkov pre typy obsahu- firmy a organizácie, ľudia, hudba, navigácia, udalosti, recenzie, video, recepty či produkty. Správne označenie možno kontrolovať napr. v Google Webmaster Tools.

RIPE (Réseaux IP Européens)
Koordinátor európskej TCP/IP siete pre rozdeľovanie IP adries prevádzkovateľom európskych sietí.

Rozlíšenie (Resolution)
Objem informácie zobraziteľnej zariadením (napr. pri monitoroch v pixeloch v tvare napr. 1024x768px). Je ho nutné brať do úvahy pri tvorbe dizajnu webstránky.

Router
Zariadenie smerujúce komunikáciu v sieti na základe adresy požadovaného serveru.

RSS (Really Simple Syndication)
Ide o spôsob získavania informácií, novieniek cez súbor s príponou .xml písaný v jazyku XML, je to prvok automatického odoberania noviniek zo stránky zákazníkom, čitateľom do tzv. RSS čítačky. Je to analógia predplatenia si dostávania novín do schránky. Dajú sa čítať v RSS čítačkách. Vynikajúci nástroj internetovej komunikácie.

Ruby
Plne objektový skriptovací jazyk napr. pre tvorbu dynamických stránok.

Line


SEM (Search engine marketing, marketing pre vyhľadávače)
Aktivity internet marketingu obsahujúce SEO, virálny marketing, social marketing, email marketing, affiliate marketing a i. zamerané na ovplyvňovanie výsledkov vyhľadávania vo vyhľadávačoch.

SEO (Search Engine Optimization, optimalizácia pre vyhľadávače)
Ide o snahu optimalizovať webstránku pre vyhľadávače, aby dosahovala lepšiu pozíciu v ich výsledkoch vyhľadávania (SERP), nakoľko cez ne hľadá informácie na internete drtivá väčšina ľudí. Vyššia pozícia znamená vyššiu návštevnosť webstránky a tá znamená pravdepodobnosť vyššieho predaja, tržieb či zisku, v prípade kvalitne spracovanej stratégie pohybu zákazníka po stránke a stratégie predaja.

Search operators
Konkrétne príkazy na presnú selekciu relevantných informácií pri vyhľadávaní vo vyhľadávačoch.

SERP (Search engine results page, stránka výsledkov vyhľadávania)
Je to stránka, ktorá sa zobrazí so zoradenými stránkami a informáciami o stránkach, ktoré poskytujú a obsahujú hľadané slová, ktoré predtým užívateľ internetu zadal do vyhľadávača.

Server hosting
Umiestnenie vlastného serveru do serverovne providera.

sFTP (Secure FTP)
Zabezpečený FTP protokol proti úniku prenášaných dát.

Sitemapa
Je to súbor (sitemap.xml) tvorený pre vyhľadávače, kde sa udáva, aké stránky na danom webe boli vytvorené a mali by sa indexovať. Vyhľadávače majú tak uľahčenú robotu so spoznávaním stránok webov a ich štruktúrou. Lebo len indexované stránky vyhľadávačmi sa môžu zobraziť pre záujemcov vo výsledkoch vyhľadávania.

SK-NIC (SK-NIC, a.s.)
Je to slovenská právnická osoba. ktorá stanovuje pravidlá pre uzatváranie Rámcovej zmluvy, Zmluvy o Doméne a Registrátorskej zmluvy, je tiež poverená spoločnosťou ICANN spravovať slovenskú internetovú doménu najvyššej úrovne SK (.sk).

Skimming
Skimming platobných kariet je typ podvodu, kde sa získavajú podvodne údaje o platobnej karte zo špeciálne upravených bankomatov a duplikát karty sa použije na neskorší výber peňazí z bankomatu poväčšine v zahraničí.

Skript (skriptovanie)
Program či pokyny pre webový server na určenie formátu spracovania vstupu a výstupu dát pre zdynamičtenie webstránok (vkladanie údajov z databázy, ľahká úprava štruktúry webstránky a i.) pomocou jazykov ako PHP, Python, Ruby...

Skype
Textový, audio či video komunikátor zadarmo pre živú interakciu so známymi, zákazníkmi, zamestnancami. S obľubou používaný pre podporu predaja, služby zákazníkom, call centrá. Možnosť zdieľania vzhľadu pracovnej plochy. Významný komunikačný nástroj internet marketingu.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Protokol na odosielanie e-mailovej pošty cez SMTP server (u providera, poskytovateľa hostingu,...).

SNMP (Simple Network Management Protocol)
Protokol na monitorovanie, kontrolu a konfiguráciu sieťových zariadení.

SOAP (Simple Object Access Protocol)
Protokol na báze XML na výmenu dát webových aplikácií.

Social marketing
Nástroj internet marketingu zameraný na využívanie sociálnych sietí (Facebook, Google Plus, Twitter, Pinterest, Myspace a i.). S virálnym marketingom predstavuje potenciálne výrazný zdroj možnej návštevnosti webstránky.

Software (SW)
Programové vybavenie počítača (aplikácie, operačný systém...).

Spyware
Škodlivý software zbierajúci údaje o aktivitách na cudzom počítači inštalovaný často popri iných softwaroch.

SQL (Structured Query Language)
Jazyk na prácu s databázami.

SQLite
Jednoduchá obľúbená databáza ukladajúca dáta do bežného súboru nevyžadujúca inštaláciu žiadnej aplikácie.

SSH
Zabezpečený prístup na server.

SSI (Server Side Include)
Dynamicky vkladaná informácia serverom do stránky pri jej spracovaní, v súčasnosti to už väčšinou zabezpečujú skriptovacie jazyky.

SSID
Meno či identifikátor bezdrôtovej siete WiFi.

SSL (Secure Socket Layer, HTTPS)
Zabezpečený prístup na webstránky cez HTTPs protokol, potreba certifikátu.

Subdoména
Je to doména (názov), ktorá stojí pred bodkou predchádzajúcej úrovne domény. Napr. pri www.tvorbastranky.sk je sk národnou (TLD) doménou, tvorbastránky je názov domény 2. úrovne a www či iné názvy (neobmedzené počtom, často ponúkané ako free domény) sú názvami domén 3.úrovne.

Support (užívateľská podpora)
Nástroj starostlivosti o zákazníka v prípade, že odpoveď na svoj problém nemôže nájsť (napr. v administrácii účtu, FAQ a pod.). Internet marketing každého podniku by ho mal mať dobre zvládnutý, lebo základom sú ako inak ľudia- zákazníci.

Switch
Zariadenie na zapojenie počítačov do siete rozosielajúce údaje len určeným počítačom (na rozdiel od HUBu).

Line


Tag
Označenie, značka či element, ktorý sa využíva v kóde webstránok a definuje určitý prvok, oblasť, môže byť párová a nepárová.

TCP (Transmission Control Protocol)
Transportná sieťová vrstva na prenos paketov medzi aplikáciami.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Kombinácia protokolov ako štandard pre internetové aplikácie.

Title
Definovaný tag HTML predstavujúci titulok stránky, ktorý sa zobrazuje v karte prehliadača otvorenej stránky a v SERPoch. Ide o významný prvok nutne validovaný v rámci onpage SEO v rámci internet marketingu.

TLD (Top Level Domain)
Označenie domény najvyššej úrovne, predurčuje a dáva na vedomie, ako je doména asi zameraná (.sk znamená, že daná doména bude pre slovenské publikum alebo patrí nejakému slovenskému podniku, tým bude pre ľudí hľadajúcich zo Slovenska cez Google pravdepodobne uprednostnená pred inými národnými doménami, viac v článku ako vyberať názov domény), sú generické "gTLD" alebo country-code varianty "ccTLD" (napr. .sk, .cz, .eu a iné), pred ktoré možno registrovať a kúpiť si názvy domén 2. úrovne a zadarmo vytvárať potom aj (sub)domény 3. úrovne.

Traffic
Množstvo (prenosu) odoslaných alebo prijatých dát za istý čas, pri ktorého prekročení sa účtujú dodatočné poplatky alebo obmedzuje rýchlosť prenosu a pod.

Twitter
Sociálna sieť, ktorá sa od Facebooku či Google Plus odlišuje tým, že je založená na textových správach (odkazoch, statusoch), ktoré môžu mať len 140 znakov. Hojne používaný nástroj internet marketingu.

Line


UNIX
Operačný systém s vlastníkom The Open Group, základnou filozofiou systému je princíp stavebnice.

Up-selling (navýšenie predaja)
Technika zvýšenia predaja a tým zisku alebo rozšírenia povedomia o produkte, s cieľom zvýšiť objednávku zákazníka predajom drahšieho, pokročilejšieho či vyššieho modelu produktu.

URI (Uniform Resource Identifier)
Označuje konkrétne miesto v sieti. Jeho podmnožinou je napr. URL, URN.

URL (Uniform Resource Locator)
Identifikátor unikátnej adresy (jednoznačné miesto) každej webstránky v sieti internet zadávaný do prehliadača v tvare napr. http://www.tvorbastranky.sk. Obsahuje názov domény, ktorý je dôležitým prvkom internet marketingu.

User-friendly
Vyjadrenie pre "užívateľsky prístupné (príjemné)" rozhranie používaním napr. "Drag and drop" a i. prostredím, graficky prehľadným, jednoduchým a jasným.

USP (Unique Selling Proposition, jedinečný predajný argument)
Vyhlásenie o produkte, podniku či značke, poukazujúce na hodnotu, prednosť, vlastnosť, reklamné posolstvo, ktorú zákazník získa kúpou či spoluprácou (Najodolnejší produkt v kategórii a pod.).

Line


Validácia
Súbor opatrení, ktoré predstavujú optimálny štandard. V internet marketingu ide hlavne o validovanie (úpravu, zosprávnenie) kúdu HTML stránok a CSS súborov.

Virálny marketing (Viral Marketing, virálny či vírusový marketing)
Marketingové aktivity vytvárajúce efekt samostatného dobrovoľného šírenia atraktívnej, vtipnej či šokujúcej správy, videa alebo stránky medzi ľuďmi. Vynikajúcim nástrojom sú sociálne siete, fóra, emaily či blogy.

Vyhľadávač
Druh stránok, kde sa hľadajú podľa zadaného výrazu (kľúčového slova či frázy) rôzne stránky, obrázky a iné multimédia. Sú tak (hlavne Google) priestorom, o ktorého služby a popredné miesta v SERPe sa bije SEO svet odborníkov a internet marketérov.

Výpis konfigurácie
Stránka s podrobnými informáciami o konfigurácii serveru (zistiteľná napr. cez funkciu phpinfo() v PHP).

Výsledok vyhľadávania (taktiež SERP)
Stránka, ktorá sa zobrazí po tom, ako sa dá vyhľadať nejaký výraz (kľúčové slovo, fráza) vo vyhľadávači. Je to sledovaný zdroj návštevnosti z viacerých internet marketingových zdrojov budúcich zákazníkov.

Line


WAP (Wireless Application Protocol)
Podpora stránok vo WAP.

WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning)
Rozšírenie protokolu HTTP uľahčujúce prácu viacerých ľudí na jednom súbore, hľadanie v metadátach, sledovanie zmien súborov a i.

WebFTP (nahrávanie stránok cez prehliadač)
Implementácia FTP cez prehliadač, cez ktorý sa súbory na vzdialený server môžu prenášať. Stačí teda vytvorené súbory webstránky z vlastného počítača pomocou FileZilla, FirefoxFTP a pod. WebFTP klientov preniesť na server poskytovateľa hostingu a tým stránku zfunkčniť, príp. upravovať nahraté súbory.

WebMail
Práca s emailami vo www rozhraní prehliadača (Gmail, Yahoo email, Facebook email...), modernejšia forma niekdajšej práce napr. s Microsoft Outlook).

WebRTC
Technológia WebRTC vytvára možnosti komunikácie s ľuďmi v prehliadači bez zbytočných modulov v reálnom čase.

Windows Server
Operačný systém (OS) pre servery spoločnosti Microsoft, konkurentmi sú open source Linux, FreeBSD a i. Niektoré technológie (ASP.NET a i.) fungujú len na serveroch s OS Windows.

WWW server (webový server, internetový server)
Počítač (resp. aplikácia, s najpoužívanejším sowtwarom Apache, IIS) pripojený na internet prijímajúci HTTP požiadavky od klientskych počítačov a prevažne odpovedajúci na ne formou HTML stránky.

Line


XHTML (eXtensible HyperText Markup Language, podpmnožina XML)
Jazyk na popis webstránok podobný HTML na upresnenie používania tagov pre čitateľnosť XML parserom.

XML (Extensible Markup Language)
Značkovací jazyk pre presný štruktúrovaný popis dokumentu na strojové spracovanie napr. v RSS.

XML/XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations)
XSLT procesor vie konvertovat XML soubor na iný XML soubor, napr. konvertovať XML na XHTML (súbor ľahko zobraziteľný v prehliadači.

Line


LineSledujte najnovšie trendy na sieťach


Facebook návody Google+ návody Youtube návody Linkedin Skype komunikácia Napíšte mi
Používaním tejto stránky súhlasíte s ukladaním cookies na svojom zariadení.
© SmartLink, s.r.o. 2013-2016 | Ochrana údajov | Obchodné podmienky | Pavol Provazník | Partneri | Kontakty