x Tvorba stránky
PRIVATEZONE


Login:


Pass:


Ako sa stať úspešným vodcom?

Prečo byť vodcom? Čím sa odlišujú vodcovia od nevodcov, úspešní biznismeni či športovci od neúspešných?

  1. sú v niečom najlepší,
  2. vďaka tomu sú i finančne zabezpečení (bohatí),
  3. vďaka tomu priťahujú pozornosť a nie sú sami,
  4. vďaka tomu môžu ovplyvňovať masy ľudí, byť idolmi,
  5. vďaka tomu môžu robiť veľké veci, pomáhať, realizovať sny svoje i iných,
  6. vďaka tomu sú šťastní a naplnení životom

Keď si všimneme napr. najlepších športovcov. Sú úspešní, lebo hrajú v najlepších kluboch, tie ich vedia zaplatiť a motivovať finančne, fanúšikmi, pozornosťou, inými úšpešnými spoluhráčmi, takíto hráči nemusia riešiť klasické problémy ako iní ľudia ako napr. živobytie, nedostatok peňazí a pod. A vtedy sa robí všetko ľahšie. A nie len v športe.

Aké vlastnosti vykazujú úspešní ľudia, najlepšie vodcovia? Pozrime sa na ne a použijeme poukazovanie na šport a podnikanie, lebo obe sú formy boja a používajú rovnaké nástroje myslenia.

1. Byť v niečom najlepší

Rob len to, čo ťa baví a buď v tom najlepší

Či v podnikaní alebo vo svete športu, všimnite si ego najlepších. Nikdy nepoľavia, nezmäknú v aktivite za svojimi cieľmi. Chvíku poľavenia môže ktokoľvek využiť. Žijeme len raz, prečo teda strácať čas? Ako to teda ale vydržia? Veď nie sme stroje. Základom je to, že vodca robí, čo ho baví a preto ho to neprestane baviť nikdy. Preto treba robiť to, čo človeka hlavne baví. Ak človeka niečo baví, neustálym opakovaním si vytvorí návyk, všetko ide ľahšie a robené sa zdokonaľuje a každý pokrok v zdokonalení je motivácia pokračovať. Pokračovať dosahovať výsledky, nie len o nich hovoriť.

Dosahuj výsledky, kecať vie každý

Ešte lepšie povedané: Riaď kecaním dosahovanie výsledkov. Najlepšie sa to dosiahne delegovaním.

Deleguj

Ušetri si svoj čas na kreatívne myšlienky, smerovanie a zautomatizovaný výkon prenechaj druhým. Delegovaním multiplikuješ dosiahnuté výsledky a nezaoberáš sa stále tým istým, ale stále niečim novým. Hľadáš cesty, riešenia, lebo máš na to čas a baví ťa to. Zábavné a úšpešné vedenie vyžaduje kľud a čas na rozmýšľanie. Rozmýšľaj ako tí naúspešnejší.

Inšpiruj sa najúspešnejšími

Najlepší sú preto najlepší, lebo robia niečo iné ako druhí a robia to zjavne dobre, funguje im to. Je to tak preto, lebo rozmýšľajú, hľadajú riešenia problémov, ak im niečo nefunguje, ak niečomu nerozumejú. Jednoduchým pozorovaním aktivít či vyjadrení najlepších biznismenov či športovcov sa dajú získať ich úspešné vzorce racionálneho myslenia.

Mysli kriticky racionálne

Kriticky neznamená kritizovať, ale prijímať názory a myšlienky nie automaticky, slepo či optrocky, ale s tým, že si premyslíme, či dané veci dávajú zmysel. Mysel sa rozhoduje jednoducho medzi áno-nie, ale strašne rýchlo, čo robí naše vedomie zložitým na rozpoznávanie podstaty čohokoľvek. Preto racionálne rozmýšľanie (Dáva to zmysel? Hodí sa to pre moje ciele?) o myšlienkach úspešných býva väčšinou hľadaním v úspešných vzorcoch správania sa. Keby neboli správne, neboli by verejne prijímané, ale keďže sú najúspešnejší aj populárni, sú verejne prijímané ich názory, tak na nich musí byť len málo kriticky neprijateľných faktov. Čiže môžme vypnúť filter kritickosti a viac sa zamerať na racionalitu a rozoberaním ich myšlienkami a správaním môžme len získať. Ale nesmieme sa preťažiť kvantom informácií. Musíme ich selektovať alebo preberať postupne.

Selektuj informácie

Keby sa mal mozog človeka zaoberať všetkým, čo na neho cez deň vplýva, zbláznil by sa. Preto ľudský mozog, ktorý myslí, myslí v jeden moment na obmedzený počet vecí, závisí to od vybudovaných počtov neurónov a ich prepojení v mozgu. Rozmýšľaním sa počty neurónov a ich prepojenia zmnožujú. Ale akým smerom sa zmnožujú? Tým, na čo myslíme práve teraz, pozornosťou na určitú tému. A čo ovplyvňuje, na čo práve myslíme? To, čo nás momentálne ovplyvňuje a naše prijaté vzorce myslenia- názory. Ak nás osloví 10 ľudí a môžme odpovedať napr. z časového hľadiska len 2, vyberieme si tých, ktorí sú nám sympatickí, prípadne tých, ktorí nadhodili tému, ktorá nás zaujíma. A čo nás zaujíma? Najčastejšie to, čo rieši nejaký náš problém, prípadne nás baví. Čiže selektovanie je dôležité na to, aby sme nezamrzli v čase, aby sme sa nezahltili nepodstatným. A aby sme vedeli povedať tých zvyšným 8, že nemáme záujem o ich tému.

Nauč sa povedať nie

Pomôcť všetkým, všade, vo všetkom, nebyť označený za egoistu, byť tu pre iných, to masy oceňujú, ale naplní nás to robením vecí pre druhých, pričom samým nám ubúda čas, energia, financie. Až keď je človek zabezpečený, spokojný a má o čom radiť a baví ho to, pomôže druhým viac, než keby tak nebolo. Častou brzdou v ceste vodcu je nevedenie povedať nie. Lebo ak niekoho odmietnej, často to má za následok jeho negatívnu reakciu a energiu voči mne a ja predsa nechcem byť okolím označovaný ako ten zlý. No budem, aj keby som povedal áno. Neovplyvníme to, čo druhí robia, čo si myslia, čo o nás hovoria. Inak sa zbláznime. 

Nikdy nevyhovieš všetkým

Ak druhý kričí, krič aj ty, daj mu jeho negatívnu energiu späť. Uvoľni sa, nezadržuj to. Druhý si musí uvedomiť, že on mal nejakú tendenciu a aj ty máš nejakú tendenciu, bojujete za svoje tendencie, kto viac bojuje, ten viac dosiahne, kto prelomí druhého, vyhráva, za svoje naplnenie v živote a nikto ti nemá čo hovoriť, ako veci robiť. Ak si uznal, že človeku povieš nie, musí to prijať bez negatívnej emócie a nech hľadá inde. Inak začneš participovať na ceste života pre neho v jeho prospech a tebe to uberá energiu a čas. Je to tvoj život a môžeš si ho žiť, ako chceš. Byť egoistom.

2. Byť finančne zabezpečeným (bohatým)

Buď egoista- mysli najskôr na seba, potom na druhých

To je základ pre to, aby som sa nerozdal zo všetkého a nič mi neostalo, nemyslím tým len financie. Každý z nás bojuje za seba či za okruh svojich blízkych a sebe či im pomôžeme, len keď máme ako a môžme im pomôcť. T.z. musíme byť fyzicky a psychicky schopnými (zdravými) a finančne zabezpečenými. Iba tak naozaj v tejto dobe pomôžeme, lebo budeme silnými. Sila sa v súčasnosti (žiaľ či nežiaľ) skrýva v peniazoch. Bez peňazí sa človek nenaje (ak nekradne), nemôže cestovať, nemôže bývať. Chudoba nemá význam.

Vedieť sa odmeniť za dosiahnuté výsledky

Ak pravideľnosťou, opakovaním, delegovaním a pod. popísanými činnosťami budeme robiť to, čo nás baví, dosiahneme výsledky. Často finančné, ale i ľudské, energetické. Vedieť sa nimi odmeniť (dovolenka, prítomnosť vlastného kolektívu... a i.) je často katapult k novým výkonom, najlepšou motiváciou pre to, čo robím. Čím človek viac má a dosiahne, tým sa musí vysporiadať s tým, že je viac na očiach. A to prináša známe negatívne efekty slávy.

3. Priťahuj pozornosť

Nedať sa zastrašiť, neriešiť negatívne názory druhých na mňa

Úspech priťahuje, priťahuje aj ľudí, ktorí ho nedosiahli, nedosiahnu a závidia ho druhým, ohovarájú ich, šíria nepravdivé informácie, ani o tom nevedia, ale často kritizujú vlastnosti vodcov, bez ktorých by ale vodcovia neboli vodcami. Čiže ukazujú svoju hlúposť a hlúposťou sa netreba zaoberať, lebo kto sa ňou zaoberá, je hlúpy. Je to v podstate normálne, že takto sa niektorí ľudia vnútorne vysporadúvajú so svojím životom, so svojou situáciou. Neberme im to. Ale ani to nesledujme. Budú to robiť, či reagujeme či nie a najlepším neutralizátorom takýchto ľudí je ich ignorovanie resp. úsmev. Ich to po čase prestane baviť a naučíme sa neoprávnenú kritiku nevnímať. Sú to ich problémy.

Neriešiť problémy druhých

Každý si musí vyriešiť svoj problém sám, resp. tam, kde pomoc bezplatne garantuje štát, rôzne organizácie či za úplatu a pod. Inak sa zamotáme do problémov druhých, čo berie čas, energiu a mení naše mozgové usporiadanie myslenia, ktorému trvá dlho, kým sa vráti na cestu, ktorou sme chceli ísť. Často takto preberáme problémy druhých a oni nám vštepujú dojem, že sme povinní ich problémy riešiť. Nie sme. A ak chceme, tak niečo za niečo. Inak vystúpime zo svojej tendencie života. Prestaneme byť aktívny v tom, čo nás zaujíma.

Buď aktívny, ofenzívny, neboj sa kontaktu

Ako zaujmete človeka? Niečím ho šokujete, zaujmete, pobavíte. Ale niečo jednoducho treba urobiť. Bez vetra sa lístok nepohne. Nik neurobí nič za vás. Čloévek môže zaujať tým, že je bohatý, úspešný resp. taký, čím ľudia chcú byť. A byť bohatým úspešným chce byť snáď každý. To ale vyžaduje kontakt. Ak niečo robíme, stretneme podporovateľov ale aj odporcov. Tí druhí sa dajú eliminovať nevnímaním ich alebo racionálnou nebojácnou diskusiou (no nie nekonečnou). Ak dôjdeme na to, že v niečom majú pravdu, poučíme sa a vlastne nám pomohli zadarmo, ak na to dôjdu oni, získame nasledovníka, aj keď možno nie hneď.

Buď originálny, sám sebou, vyhni sa kopírovaniu

Nasledujú ťa tí, ktorí nechcú byť momentálne nasledovaní a tým prijímajú to, čo sami ešte nemajú alebo nevedia dosiahnuť. Budú to robiť len vtedy, ak sa im to, čo robím, páči štýlom, ako to robím, čiže myslia podobne a súhlasia so mnou prípadne myslia inak a inšpiruje ich to. A ak to, čo robím, robí už niekto iný, budem to robiť lepšie. A najlepšie, ak budú ostatní vidieť, že ma sledujú davy. Vplyv davu resp. efekt stádovitosti je známy psychologický fakt, vďaka ktorému sa dajú ovplyvniť ľudia oveľa jednoduchšie.

Vedieť znášať kritiku

Každý má právo si povedať, čo chce, ak tým bezdôvodne neosočuje druhého. Kritika je vždy subjektívna. Preto ju určite netreba brať osobne. Ako prišla, tak odíde. Zaujme na chvíľu. Dá sa z nej poučiť, zbohatnúť či racionálne s úsmevom neutralizovať. Je v pohode :-).

4. Ovplyvňovať masy ľudí, byť idolom, vzorom

Buď spravodlivý a bojuj čisto s rešpektovaním súpera

Uznaj lepšieho, nekritizuj, pouč sa, urob to lepšie než on. To, že si nasledoval najlepších začnú robiť iní ľudia a začnu nasledovať teda. Jednoduchý vzorec, nič viac tu netreba dodať. Tým, že ťa sledujú, sa dá zúročiť hlavne finančne marketingom. A dobrý podnikateľ či športovec to využije a konečne nakopne svoj život na 200%. A začne robiť viac, než musí.

5. Robiť veľké veci, pomáhať, realizovať sny svoje i iných

Získaj si druhých, rob život lepším, ak si to zaslúžia a vážia a teba to napĺňa

Nakoľko už máš zabezpečené svoje základné potreby, určite sa v tebe ozvú tie altruistické myšlienky, ktoré si musel potlačiť v skoršej fáze dosiahovania stavu vodcu. Časom človek zistí, že ako plynie život, hodnoty sa preskupú a že nie je viac než podporovať samotný život- pomáhať chudobným, pomáhať deťom, pomáhať zvieratkám, podporovať hľadať iným ľuďom lieky, podporovať výskum a pod. Vyrovnáva to dušu vodcu k úplnej blaženosti. Pre úplnú spokojnosť by mala daná pomoc končiť tam, kde je naozal treba a prijímateľ si ju váži.

6. Byť naplnený životom a šťastím

Je to stav mysle. Tú ovplyvňujú naše myšlienky. Myšlienky sú naučené vzorce ovplyvňované inými myšlienkami. Preto je dôležité, kým sa obklopujeme. AK s niekým súhlasíme alebo nás inšpiruje, vyvoláva v nás príjemné pocity a tie nás zalievajú vďaka hormónom šťastia ako endorfín, dopamín, serotoním a i. Tie sa vylučujú, len keď im to mozog prikáže a čo ovláda mozog? Myslenie a myslenie ovládajú myšlienky. A myšlienky na to, ako sa nám darí, že robíme, čo nás baví, že sme si sebe pánom, že sme finančne zabezpečenými, že sa o nás zaujímajú druhí ľudia a chcú byť ako my, že si realizujeme sny, že pomáhame, všetky tieto myšlienky spúšťajú v človeku vylučovanie hormónov šťastia, ktoré ovplyvňujú pozitívne fyzickú aj psychickú stránku človeka. Je to najlepší liek akejkoľvek lekárne a určite všade povolený prírodný doping od samotného života.

Ako byť úspešným vodcom?

Staň sa športovcom či začni podnikať, najlepšie obe, líšia sa minimálne, uplatňujú rovnaké pravidlá. Najľahšie je začať prezentovaním svojich myšlienok cez internet. Na to treba vedieť ako a mať nejakú stránku. Preto som aj pre Teba vypracoval tento návod.  Začni žiť to, čo ťa baví. Si jedinečnou osobnosťou geneticky, vzhľadom, myslením, t.z. si tu na to, aby si ukázal(a), čo v tebe je a nie len slúžil(a) druhým, ale žil(a) pre seba a svojich ľudí.

Boli pre Vás tieto informácie prínosné?

Napíšte a vyriešte si nejasnosti

comments powered by Disqus

Sledujte najnovšie trendy na sieťach


Facebook návody Google+ návody Youtube návody Linkedin Skype komunikácia Napíšte mi
Používaním tejto stránky súhlasíte s ukladaním cookies na svojom zariadení.
© SmartLink, s.r.o. 2013-2016 | Ochrana údajov | Obchodné podmienky | Pavol Provazník | Partneri | Kontakty